ErefEref

Hea Ühingujuhtimise Tava

Alates Fondi Nasdaq Tallinna börsil noteerimisest kohaldub Fondile ühingujuhtimise tava Link. 
EfTEN Real Estate Fund III AS avaldab iga-aastaselt kooskõlas raamatupidamise seadusega eraldiseisva alajaotisena fondi tegevusaruandes ka Hea Ühingujuhtimise Tava aruande.

Failid