EREFEREF

Finantskalender

15.02.2018        2017. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

28.02.2018        Auditeeritud 2017. majandusaasta aruanne

04.04.2018        Aktsionäride korraline üldkoosolek

24.04.2018        I kvartali vahearuanne

26.07.2018        II kvartali vahearuanne

25.10.2018        III kvartali vahearuanne